Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - revideret udgave august 2011

Regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet29-08-2011

Revideret udgave af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - 2009

Resultaterne viser, at sygehusene arbejder målrettet med forbedring af den patientoplevede kvalitet og dette med succes.