Version 1.0

Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance

Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse21-12-2011

Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance Social- og Integrationsministeriet

Denne vejledning indeholder information om reglerne for respiratorhjælp i eget hjem efter sundhedsloven og BPA efter servicelovens § 96 samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriets vejledning om koordinering af de to ordninger i de tilfælde, hvor den samlede behandlings- og plejeindsats kan ydes af én hjælper.