God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats - Et idékatalog

Danske Regioner, KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet15-07-2011

Rehabilitering er i dag en øget udfordring for sundheds- og socialvæsenet og de fagfolk, som er ansat der. Det skyldes både udviklingen i sygdomme i befolkningen f.eks. et øget antal patienter med kronisk sygdom, der skal lære at leve med deres sygdom, og udviklingen i behandlingsmuligheder, hvor der på f.eks. kræftområdet ses et stigende antal patienter, der overlever deres sygdom, og som skal genfinde en normal hverdag. Også forandringer i sundhedsvæsenet med en øget centralisering og specialisering og accelererede patientforløb med fokus på tidlig udskrivning giver øget behov for en tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats på sygehuse, i almen praksis og i kommunerne. Samtidig oplever vi, at der er mere fokus på rehabilitering end nogensinde.