Omkostningseffektive afdelinger - Analyser af øjenområdet

09-06-2011

Rapporten sammenligner øjenafdelingerne på de tre sygehuse i Vejle, Glostrup og Odense.

Undersøgelsen viser store forskelle i omkostningerne til bl.a. øjenoperationer – også når der er tale om behandlinger, der følger standardiserede arbejdsgangsbeskrivelser.
De store prisforskelle bunder bl.a. i forskellig personalesammensætning på øjenafdelingerne, og at arbejdet er organiseret forskelligt, f.eks. i forhold til uddannelse og vagter.