Afrap. fra udvalg - landingspladser i forbindelse med akutlægehelikopterordning

17-08-2012

Afrapporteringen fra udvalget vedrørende helikopterlandingspladser i forbindelse med en varig akutlægehelikopterordning belyser de lovgivningsmæssige rammer for etablering af helikopterlandingspladser samt behovet for landingspladser.