Ventetider i akutmodtagelser

Akutudvalget (udvalget om det præhospitale akutberedskab)12-06-2012

Rapporten fra akutudvalget indeholder i alt 11 anbefalinger, til regionernes videre arbejde med at sænke ventetiden og øge kvaliteten på akutmodtagelserne. Samtidig viser rapporten, at regionerne allerede har fokus på ventetiden, og har igangsat flere initiativer på området.

Bedre visitation, servicemål og god kommunikation til de ventende. Det er nogle af anbefalingerne fra regeringens akutudvalg til, hvordan man får ventetiderne på danske akutmodtagelser ned. Det er samtidig også en del af tiltagene i den nye økonomi aftale mellem regeringen og regionerne.

Rapporten fra akutudvalget indeholder i alt 11 anbefalinger, til regionernes videre arbejde med at sænke ventetiden og øge kvaliteten på akutmodtagelserne. Samtidig viser rapporten, at regionerne allerede har fokus på ventetiden, og har igangsat flere initiativer på området.