Evaluering og årsrapport for 2011

21-05-2012

Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning

I juni 2008 udkom Dansk Sundhedsforskning – Status og Perspektiver. Af rapporten fremgik, at dansk sundhedsforskning spiller en fremtrædende rolle på internationalt niveau. Målt i forhold til forskningsproduktion (publicerede artikler pr. indbygger) ligger Danmark på en 2. plads, og målt i forhold til impactfactor (forskningens kvalitet) ligger Danmark på en 7. plads.

Baggrunden for Danmarks flotte placering internationalt er blandt andet en række strukturelle forhold ved det danske samfund, der understøtter og fremmer mulighederne for sundhedsforskning, herunder en homogen befolkning, der er positive overfor at deltage i kliniske forsøg. Dertil har den danske lovgivning og myndigheder – sammenlignet med mange andre lande – bidraget til at udvikle hurtige og sikre godkendelsessystemer. Sidst med ikke mindst har Danmark en stærk klynge inden for den forskningsbaserede biomedicin og medicotekniske industrivirksomheder.