Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse11-10-2012

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene.

Det er centralt, at der sker en udbredelse af viden og bedste praksis i sundhedsvæsenet til gavn for patienten og den samlede ressourceanvendelse. Øget gennemsigtighed og udbredelse af gode resultater skal sikre, at der samlet set opnås mere sundhed for de økonomiske ressourcer i sundhedsvæsenet.

Regeringen og Danske Regioner har med aftalerne om regionernes økonomi for 2011, 2012 og 2013 aftalt at følge udviklingen på en række områder med henblik på at:

  • Reducere sygehusdødeligheden (HSMR) med 10 pct. over tre år
  • Reducere antallet af skader på patienter med 20 pct. over tre år
  • Nedbringe omfanget af sygehuserhvervede infektioner
  • Reducere den gennemsnitlige indlæggelsestid
  • Nedbringe andelen af akutte genindlæggelser
  • Nedbringe væksten i kontakter til sygehusvæsenet pr. patient
  • Øge anvendelsen af dagkirurgi

Denne analyse gør status på udviklingen på ovennævnte områder i perioden 2008 – 2011.