Evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet

09-04-2013

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet - bilag a

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat.

Derfor nedsatte regeringen i februar 2012 et udvalg om evaluering af kommunalreformen (hovedudvalget) samt fire underudvalg på henholdsvis det specialiserede socialområde samt specialiserede undervisningstilbud, natur- og miljøområdet, regional udvikling samt sundhedsområdet.

Indeværende rapport indeholder underudvalgets afrapportering til hovedudvalget vedrørende sundhedsområdet.

Læs mere om evalueringen af kommunalreformen