One Health rapport

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ministeriet for Forskning, Uddannelse og Videregående Uddannelser22-02-2013

I foråret 2012 satte tre ministerier fokus på muligheden for et tættere samarbejde om det diagnostiske beredskab på human- og veterinærområderne.

En arbejdsgruppe har efterfølgende undersøgt, hvordan man kan fremtidssikre en hensigtsmæssig opgavevaretagelse på de to områder. Her er arbejdsgruppens afrapportering til de tre ministerier.

Hvad handler rapporten om:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ministeriet for Forskning, Uddannelse og Videregående Uddannelser nedsatte i 2012 en arbejdsgruppe, der har undersøgt hvordan man kan fremtidssikre en hensigtsmæssig opgavevaretagelse både på humansiden og på veterinærsiden med fortsat understøttelse af effektiv beredskabsvaretagelse på begge områder. 

Arbejdsgruppen har drøftet de muligheder og barrierer, gruppen vurderer, der eksisterer i forhold til et øget samarbejde og en videreudvikling af ”one health” tankegangen. Arbejdsgruppen har opstillet 3 scenarier, som efter arbejdsgruppens opfattelse bedst repræsenterer de muligheder, der findes for at beskrive den nuværende og planlagte tilrettelæggelse af beredskabsopgaverne samt mulighed for ændring heraf.