Digitalisering med effekt

17-06-2013

National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har aftalt en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017. Strategien skal skabe bedre sammenhænge på tværs og sikre behandling, der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov.

Publikationen findes også på engelsk