Rapport om potentialet for øget konkurrrence på tandplejeområdet

Arbejdsgruppe: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet21-06-2013

En arbejdsgruppe under regeringen, bestående af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har, som opfølgning på regeringens konkurrencepolitiske udspil fra 2012, undersøgt potentialet for skærpet konkurrence, når det gælder praktiserende tandlæger og tandplejere.

Der er bl.a. set på mulighederne for at åbne ejerskabsbestemmelserne for tandlæge- og tandplejerpraksis samt for at skabe øget priskonkurrence uden at hensynet til kvalitetssikring, princippet om let og lige adgang til sundhedsvæsenet samt udgiftsstyring forringes.

Arbejdsgruppen har i maj 2013 afsluttet arbejdet og i den forbindelse udarbejdet ”Rapport om potentialet for øget konkurrence på tandplejeområdet”.