Mere borger, mindre patient - Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse02-05-2013

Det moderne behandlingsforløb tager udgangspunkt i borgerens behov, evner og ønsker. Den enkelte borger skal have hovedrollen i eget sygdomsforløb og inddrages fra start til slut. Borgeren skal behandles og plejes så tæt på eget hjem som muligt og helst helt undgå at skulle på sygehuset.Regeringen ønsker, at den enkelte forbliver mest muligt borger og bliver mindst muligt patient. Regeringen vil et moderne og endnu bedre sundhedsvæsen end i dag.