Øget fokus på gode resultater på sygehusene

Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse28-05-2013

En af de væsentligste udfordringer for sundhedsvæsenet i de kommende år bliver at skabe mere og bedre sundhed i en situation med pres på de offentlige udgifter, pres fra den demografiske udvikling og fra ændringer i sygdomsbilledet samt pres fra den teknologiske udvikling og en stadigt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser.

Med aftale om regionernes økonomi for 2013 er der enighed om, at sundhedsvæsenet skal stræbe efter tre overordnede målsætninger:

  • Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand, herunder høj klinisk kvalitet af behandlingerne
  • Høj patientoplevet kvalitet, herunder korte ventetider
  • Lave udgifter per borger