Version 1.0

Pjece om tvang i psykiatrien

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse18-09-2013

Pjece om tvang i psykiatrien - om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb.

Resume: Pjecen, "Tvang i psykiatrien" beskriver psykiatriske patienters rettigheder, når de er underlagt tvang i psykiatrien. Pjecen er målrettet patienter, pårørende og patientrådgivere, og er revideret som følge af revision af psykiatriloven.

Pjecen er en foreløbig udgave - revideret i forhold til de seneste lovændringer. Det er ikke muligt at bestille trykt udgave af pjecen, men den kan frit downloades her.

Ny udgave af pjecen forventes primo/medio 2015. Pjecen findes kun på dansk.

Sundhedsstyrelsen udgave i 2009:

Tvangsforanstaltninger i psykiatrien - en udredning

Tvang (tyrkisk)