Jo før - jo bedre

21-08-2014

Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle.

Fri og lige adgang til sundhed er en kronjuvel i vores velfærdssamfund. Det er en grundlæggende tryghed og livskvalitet for os alle sammen.

Regeringen har allerede taget en række markante initiativer på sundhedsområdet. Vi har givet patienterne ret til hurtigt at blive udredt for deres sygdom. Vi har afskaffet skattefritagelse for private sundhedsforsikringer og styrket vores fælles sygehuse. Og vi har senest besluttet at investere 2,2 mia. kr. i en ny og moderne psykiatri, hvor vi gør op med forskelsbehandlingen af mennesker med psykiske sygdomme.

Men der er fortsat behov for forbedringer og for at tænke nyt. Danskernes adgang til sundhed skal være blandt den bedste i verden. Derfor vil regeringen over de næste fire år investere 5 mia. kr. i tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle. Regeringen ønsker ikke nulvækst i de offentlige udgifter, men vil i stedet investere i vores fælles offentlige sundhedsvæsen.