National handlingsplan for organdonation

Arbejdsgruppe08-07-2014

På baggrund af arbejdsgruppens faglige anbefalilnger vedrørende organdonation.

Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at styrke transplantationsområdet med en national handlingsplan for organdonation.

Flere nyretransplantationer

Størstedelen af de mennesker, der står på transplantationsventeliste, er nyrepatienter. Ud af de samlede ca. 420 patienter, der ventede på et nyt organ i slutningen af 2013, ventede 347 af dem på en ny nyre. For netop nyretransplantationer kan levende donorer være en mulighed, og derfor har handlingsplanen et særskilt fokus på at få flere levende donorer.

Planen lægger eksempelvis op til, at transplantationscentrene skal være mere åbne over for, hvem der kan få lov til at donere en nyre, og at de skal indføre ensartede pakkeforløb for transplantationer. Det skal være med til at give en hurtig afklaring og en smidig proces i forbindelse med en transplantation.

I alt har handlingsplanen 23 konkrete initiativer inden for følgende indsatsområder:

  • Bedre anvendelse af eksisterende donorpotentiale
  • Bedre omsorg for pårørende
  • Donorpleje tidligere i forløbet hos uafvendeligt døende
  • Mulighed for flere levende donorer (nyretransplantationer)
  • Transplantation af organer fra hjertedøde donorer
  • Initiativer for at få flere til at tage stilling til organdonation