Rapport om serviceeftersyn af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelse

Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse05-07-2014

Efter 10 år med rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser er det hensigtsmæssigt at give det samlede system et serviceeftersyn, så der kan samles op på erfaringerne, og så ordningen efter behov kan moderniseres og målrettes - til gavn for patienterne og den samlede patientsikkerhed.

På den baggrund besluttede ministeren for sundhed og forebyggelse i foråret 2014, at der frem mod sommeren 2014 skulle gennemføres et serviceeftersyn af systemet for rapportering af utilsigtede hændelser.

Serviceeftersynet foreligger nu i form af denne rapport og indeholder forslag til konkrete initiativer til forbedring og målretning af det nuværende system. Serviceeftersynet belyser tillige behovet for yderligere analyser i forhold til udvalgte problemstillinger.

Serviceeftersynet er udarbejdet af Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med involvering af en række centrale organisationer på sundhedsområdet.