Rapport om modernisering af apotekersektoren

Tværministeriel arbejdsgruppe16-06-2014

I arbejdsgruppen har der været repræsentanter for Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af bl.a. erfaringer fra Sverige, Norge, Holland og Storbritannien, hvor man har reformeret apotekervæsnet, opstiller arbejdsgruppen i rapporten en række modeller for en modernisering af apotekerne.

For at sikre at apotekerne også fremover drives med fokus på tilgængelighed for borgerne, patientsikkerhed, lave priser og rådgivning om medicin, har regeringen har besluttet at følge en model, hvor man beholder en betydelig del af den nuværende regulering af apotekersektoren, samtidig med at man moderniserer apotekerne. Det skal bl.a. være muligt at købe receptpligtig medicin i apoteksfilialer, der eksempelvis ligger i supermarkeder.

Regeringen vil i efteråret 2014 fremsætte lovforslag om en modernisering af apotekersektoren.