Rapport om serviceeftersyn af sundhedslovens krav til indholdet af omsorgstandplejen

18-03-2014

Rapport om serviceeftersyn af den kommunale omsorgstandpleje.

Regeringen og Enhedslisten besluttede som led i finanslovsaftalen for 2013, at gennemføre et ”serviceeftersyn” af sundhedslovens krav til indholdet af den kommunale omsorgstandpleje med henblik på, at de relevante målgrupper benytter ordningen, samt at undersøge behovet for at brugerne får behandling ved en klinik frem for i hjemmet. Baggrunden for beslutningen var bl.a., at færre patienter var tilsluttet omsorgstandplejen, end forventet, da ordningen oprindeligt blev besluttet.

En arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har derfor udarbejdet ”Rapport om serviceeftersyn af sundhedslovens krav til indholdet af omsorgstandplejen”. Heri undersøges bl.a., om der findes forhold, der kan medføre, at omsorgstandplejetilbuddet ikke er tilstrækkeligt tilgængeligt for alle i målgruppen, eller at behandlingsmæssige forhold f.eks. er uhensigtsmæssige i forhold til kvaliteten af udført behandling, patientens almentilstand og tandplejepersonalets arbejdsforhold. Rapporten kommer herudover med anbefalinger i forlængelse af rapportens konklusioner.