Ulighed i sundhed - kroniske og langvarige sygdomme

24-03-2014

Danskere uden en kompetencegivende uddannelse rammes oftere af kronisk eller langvarig sygdom, og de har samtidig sværere ved at fastholde jobbet eller vende tilbage på arbejdsmarkedet efter et sygdomsforløb.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sætter fokus på social ulighed i sundhed i en række tematiske publikationer. Publikationen "Ulighed i sundhed", udgivet i marts 2013, omhandlede sociale forskelle i sundhedsadfærd og brugen af sundhedsydelser. Temaet for nærværende publikation er ulighed i kroniske og langvarige sygdomme. Kroniske og langvarige sygdomme er et væsentligt fokusområde, da disse i dag udgør størstedelen af befolkningens sygdomsbyrde.

Publikationen er begrænset til at omfatte følgende otte udvalgte somatiske og psykiske kroniske og langvarige sygdomme:

  • Diabetes
  • Apopleksi
  • Iskæmisk hjertesygdom
  • KOL
  • Knogleskørhed
  • Demens
  • Depression
  • Skizofreni