Version: 1

Analyse af indkøb af lægemidler i primærsektoren

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse26-09-2014

Kopimedicin er 15 til 20 procent billigere i Danmark end i en række udvalgte europæiske lande. Det viser en analyse.

Det overordnede formål med analysen er at vurdere om grundlaget for en ændret organisering af indkøb af lægemidler i primærsektoren kan indbringe offentlige besparelser uden at de grundlæggende principper om kvalitet, forsyningssikkerhed mv. sættes over styr. I den forbindelse ønskes det analyseret om en central indkøbsfunktion i stil med indkøbsmodellen for lægemidler i sygehussektoren – som i dag varetages af Amgros – med fordel vil kunne etableres i primærsektoren.

I forhold til at kunne foretage denne vurdering er der gennemført tre delanalyser.

  • Analyse af det danske marked for lægemidler i primærsektoren
  • Analyse af organisering og prisniveau for lægemidler i primær- og sygehussektoren
  • Sammenligning af organisering og prisniveau i Danmark med fire udvalgte lande