Evaluering af udredningsretten

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner11-12-2015

Retten til hurtig udredning på det somatiske område trådte i kraft den 1. september 2013, og den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg trådte i kraft den 1. januar 2013.

Formålet med evalueringen er at belyse resultaterne af retten til hurtig udredning på det somatiske område. Evalueringen vil kunne danne grundlag for efterfølgende justeringer af retten til hurtig udredning.

Evalueringen har følgende fokusområder:

  • Lovgivningsmæssige rammer
  • Information til patienterne
  • Patienter, der ikke kan udredes inden for 30 dage
  • Kapacitet og udnyttelse heraf
  • Monitoreringsmodellen og registreringspraksis
  • Samspil mellem udredningsretten i sygehussektoren og andre sektorer