Version: 1

Årsrapport 2014: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS)

13-05-2015

Med denne årsrapport for 2014 følges der op på forummets arbejde i de forgangne år med en status-redegørelse for anbefalingerne og de initiativer, der er iværksat som opfølgning på dem. NSS har eksisteret siden 2009.

De seneste år er der sket en markant positiv udvikling på området for klinisk forskning – bl.a. med afsæt i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings anbefalinger fra perioden 2009-2012.

Ifølge NSS bør særligt tre initiativer inden for klinisk sundhedsforskning fremhæves som fyrtårne, der bør satses på fremover, hvis Danmark skal kunne bibeholde sin styrkeposition på området. Fyrtårns-initiativerne forventes at kunne være med til at bane vejen for fortsat udvikling og samarbejde om at fremme den kliniske forskning i Danmark. Fyrtårnsinitiativerne, som bl.a. bygger på arbejdet i NSS, er: Handlingsplanen for styrkede rammer for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning, det offentlige-private partnerskab NEXT og Èn indgang i regi af Danske Regioner. Fyrtårnsinitiativerne har stor betydning, idet de arbejder sammen for at styrke rammerne for sundhedsforskning i Danmark.