Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold04-05-2015

I Danmark prioriterer vi forskning højt. Forskning lægger fundamentet for fremtidens velfærd og gør Danmark stærkere. Det handler om ren luft og drikkevand og om at finde kuren mod kræft. Det handler om at skabe ny viden, ideer og løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi og vores børn står overfor.

Regeringen har derfor fået de vigtigste danske aktører inden for forskningsområdet til at bidrage med at udpege de områder, vi ser størst potentiale for samfundet af vores forskningskroner. Resultatet fremgår af det såkaldte FORSK2020-katalog. Der er med FORSK2020 skabt et solidt grundlag for de kommende års prioritering af offentlige forskningsinvesteringer. Én af visionerne i FORSK2020 er, at Danmark skal være et samfund med sunde borgere og høj livskvalitet.

Mennesker med psykiske lidelser tegner sig for en stor andel af det totale sygdomsbillede, men området har hidtil haft et efterslæb i indsatsen, når man sammenligner med indsatsen over for fysiske lidelser. Regeringen har derfor et overordnet mål om at ligestille indsatserne over for mennesker med psykiske lidelser og fysiske lidelser. Vi skal sikre lige fokus, prioritering og behandling af mennesker, uanset om de lider af psykiske eller fysiske sygdomme. Der er imidlertid behov for mere viden på området for at kunne styrke indsatsen til gavn for mennesker med psykiske lidelser, pårørende og samfundet i sin helhed. Det er afgørende, at alle, der kan, har mulighed for at bidrage til og være en del af samfundet.