Patienternes Kræftplan - Kræftplan IV

Sundheds- og Ældreministeriet24-08-2016

Regeringspublikation - Flere skal overleve en kræftsygdom. Større fokus på patientinddragelse. Og Danmarks første røgfri generation i 2030.

Patienternes Kræftplan

Den nye kræftplan har titlen ’Patienternes Kræftplan’. Det skyldes, at regeringen med kræftplanen ønsker at sætte yderligere skub i en udvikling, hvor sundhedsvæsnet sætter patienten i centrum og i højere grad inddrager dem og de pårørende i beslutninger om behandlingen.

Regeringen vil også sikre, at patienterne oplever, at der er sammenhæng i deres behandlingsforløb. Derfor vil man bl.a. indføre patientansvarlige læger, som får det overordnede ansvar for den enkelte patients behandling og følger dem i deres forløb.