De danske akutmodtagelser - status 2016

03-06-2016

Sammenfatning af arbejdsgruppens status og fakta

Sammenfatning af arbejdsgruppens status

Alle akutte patienter i Danmark skal have adgang til en ensartet, høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt og i alle dele af landet. Det er den ambition, der ligger bag moderniseringen af det danske sygehusvæsen, og det er et væsentligt element i kvalitetsfondsinvesteringerne på mere end 47 mia. kr. i en ny sygehusstruktur (2016-priser).

Indgangen til de 21 akutsygehuse i Danmark er akutmodtagelserne, hvor speciallæger er med i front i modtagelsen af de akutte patienter døgnet rundt, så de hurtigt kan igangsætte udredning og relevant behandling af høj kvalitet. Akutmodtagelser skal samtidig bidrage til, at flere patienter færdigbehandles hurtigere uden unødig ventetid, og at færre patienter indlægges på sygehusene.  

Fakta:

  • Akutmodtagelserne er en vigtig del af den igangværende omlægning af det danske sundhedsvæsen, hvor akutte og specialiserede funktioner samles på færre og større enheder for at styrke rutine og kvalitet. Omstruktureringen understøttes af byggeriet af nye og moderniserede sygehuse for mere end 47 mia. kr. (2016-priser).
  • Det betyder bl.a., at Danmark går fra ca. 40 akutsygehuse til 21 af slagsen med døgnåbne akutmodtagelser. Akutmodtagelserne er etableret på grundlag af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten "Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen" fra 2007.
  • De akutte patienter udgør størstedelen af alle indlæggelser på de danske sygehuse. I 2015 havde ca. 1,9 mio. danskere en akut kontakt på et sygehus, svarende til 72 pct. af alle indlæggelser.
  • I løbet af 2016 forventer 12 akutmodtagelser at have taget de endelige fysiske rammer i brug, og akutmodtagelsen vil være samlet ét fysisk sted på 17 ud af 21 akutsygehuse.