Sundhed, hvor du er

Sundheds- og Ældreministeriet31-12-2017

Opfølgning på udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Alle danskere skal have tillid til, at de får den bedst tænkelige behandling, hvis de rammes af sygdom. Det kræver, at de sundhedsfaglige kvalifikationer og ressourcer er til stede. Skal det også være en realitet i årene fremover, er vi nødt til at nytænke opbygningen af vores sundhedsvæsen. Så færre patienter behandles på sygehusene, og flere patienter kan få den hjælp og behandling, de har behov for, i det nære sundhedsvæsen.

I de kommende år bliver vi markant flere ældre. Det er dejligt, at vi lever længere og mange har det godt, til de er langt oppe i årene. Men det betyder også, at der kommer væsentlig flere mennesker med kroniske sygdomme som f.eks. KOL eller diabetes og flere multisyge, som har brug for behandling. Samtidig ser vi en stigning i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der modtager behandling.