Lægedækning i hele Danmark

18-01-2017

Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg - januar 2017

Danmark skal hænge sammen. Vi skal have et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor danskerne har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet - uanset, hvor i landet de bor, og uanset hvad de fejler. Det kræver, at der er en passende lægedækning i hele landet under hensyntagen til en effektiv ressourceanvendelse.

Der har i de seneste år været vanskeligheder med at rekruttere læger i nogle dele af Danmark, især til almen praksis og til sygehuse, der ligger langt fra universitetsbyerne. Vanskelighederne skyldes ikke, at der er færre læger i Danmark end tidligere. Der er tværtimod flere, og Danmark vil også i de kommende år opleve en stigning i antallet af læger og speciallæger. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er også på niveau med andre lande, vi normal sammenligner os med, og over OECD-gennemsnittet.

Der kan imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring, som kan gøre det vanskeligt i nogle områder af landet at sikre en tilstrækkelig lægedækning, men det skal understreges, at der ikke er tale om et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem.

På denne baggrund nedsatte den daværende regering i januar 2016 et udvalg om lægedækning i hele landet.