Nationale mål for sundhedsvæsenet 2017

23-06-2017

Eksemplerne er bare nogle af de 19 positive udviklinger på 28 målbare områder, der nu er kortlagt i den første årlige statusrapport på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

Rapporten gør status for de otte overordnede nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet for godt et år siden enedes om at holde snor i og offentliggøre.

For hver af de nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål.

Bilag:

Indikatorforklaring (PDF)

Talgrundlag (Excel)