Version: 1.0

Evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59

Sundheds- og Ældreministeriet31-03-2017

I forbindelse med vedtagelsen af L 59 blev det besluttet, at lovændringen skulle evalueres to år efter ikrafttrædelsen.

Om evalueringen

Indtil 1. januar 2013 var høreapparatområdet organiseret således, at kommunerne havde bevillingskompetencen og finansieringsansvaret for privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud i henhold til serviceloven, mens regionerne efter sundhedsloven havde ansvaret for offentlig høreapparatbehandling på de offentlige, audiologiske sygehusafdelinger.

Med vedtagelsen af lovforslaget L 59 om ændring af lov om social service og sundhedsloven samlede man imidlertid området under sundhedslovgivningen, hvorved regionerne kom til at stå for både bevilling og finansiering.Baggrunden for lovændringen var den såkaldte kulegravning af høreapparatområdet, der blev iværksat af det daværende Socialministerium og Indenrigs- og Sundhedsministerium i efteråret 2010. I juni 2012 blev resultatet af dette arbejde præsenteret i rapporten ’Kulegravning af høreapparatområdet’.