Version: 1.0

Den nationale diabetes-handlingsplan

Sundheds- og Ældreministeriet14-11-2017

Antallet af danskere med diabetes er fordoblet i de sidste 20 år, og stadig flere forventes at få diabetes fremover.

Antallet af danskere med diabetes er fordoblet i de sidste 20 år, og stadig flere forventes at få diabetes fremover. Fordoblingen skyldes en stigning i antallet af danskere med type 2-diabetes, mens antallet af danskere med type 1-diabetes har ligget relativt stabilt. Samlet set koster diabetes hvert år det danske samfund mere end 3 mia. kr. i behandling, pleje og tabt produktion.

Derfor skal vi blive langt bedre til at forebygge diabetes. Det kræver, at både den enkelte bliver mere bevidst om, hvordan sund livsstil kan være med til at holde en lang række sygdomme fra døren, ikke mindst type 2-diabetes. Og at kommunerne løfter deres brede forebyggelsesopgave. Også den alment praktiserende læge skal være mere opmærksom og have en større viden om diabetes, og hvordan sygdommen udvikler sig, så de tidlige stadier af prædiabetes kan opdages. At knække kurven er en kæmpe opgave, men det er visionen på lang sigt. Her og nu handler det i høj grad om at stoppe den stigende tilgang til sygdommen både hos voksne og yngre mennesker.

Rigtig mange tilfælde af type 2-diabetes kan i fremtiden undgås, hvis vi styrker forebyggelsesindsatsen og sikrer, at børn og unge får nogle gode vaner med sig, fra de er små.