Kronikeranalyse internationalt - Analyse af Internationale Eksempler

01-10-2017

Rapport udarbejdet af The Boston Consulting Group for Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Det danske sundhedssystem er udfordret af en stigende plejebyrde fra de kronisk syge

Antallet af personer med kroniske lidelser forventes at stige markant fremadrettet, hvilket stiller større og større krav til det danske sundhedsvæsen for at sikre både høj kvalitet og omkostningseffektivitet af behandlingen af denne patientgruppe.

Casestudierne i denne rapport søger derfor at afdække internationale best practice for kronikerindsatsen med fokus på elementer, der kan styrke behandlingskvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet set over hele plejekæden.