Version: 1.0

Tvang i børne- og ungdomspsykiatrien - Til patienter mellem 15-17 år og deres pårørende

Sundheds- og Ældreministeriet, Psykiatrifonden og Børnerådet22-09-2017

Hvis du er indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan personalet vurdere, at du skal behandles med tvang. Men kun hvis det er absolut nødvendigt for at passe godt på dig selv og andre.

Behandling med tvang er et middel, som kun bruges, når alle andre muligheder er afprøvet først. Hvis du er over 15 år gammel, skal dine forældre eller dine værge ikke godkende din indlæggelse og behandling. Men de spiller selvfølgelig stadig en vigtig rolle. 

I denne pjece kan I læse om, hvad tvang er, og hvornår personalet på afdelingen kan anvende tvang.