En god og sikker start på livet

Sundheds- og Ældreministeriet05-01-2018

Målsætninger for fremtidens fødselsindsats.

Vi har en god svangreomsorg i Danmark. Faglige retningslinjer har været med til at højne kvaliteten på fødegangene. Det ses blandet andet i den faldende spædbørnsdødelighed, vi har oplevet siden 1990’erne.

I dag viser de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser for fødende (senest LUP Fødende 2016) endvidere, at der generelt er en høj tilfredshed blandt de fødende kvinder. 93 pct. af kvinderne svarer, at den samlede oplevelse af fødslen er god, og 95 pct. af kvinderne giver udtryk for, at de har oplevet at få den støtte fra personalet under fødslen, som de har behov for.