En læge tæt på dig

Sundheds- og Ældreministeriet11-06-2018

En plan for fremtidens almen praksis. Regeringspublikation.

Lægen skal tilbage til kerneopgaven

De kommende år vil de praktiserende læger opleve, at flere ældre borgere og flere borgere med kroniske eller psykiske sygdomme skal behandles i almen praksis. Det kan for eksempel være sygeplejersker, bioanalytikere, jordemødre, fysioterapeuter eller andet praksispersonale.

FAKTA – tre hurtige om udspillet

 • 736,5 millioner kroner skal løfte og modernisere almen praksis
 • Udspillet indeholder 16 initiativer, der skal sikre flere læger, fortsat høj kvalitet og en mere dynamisk almen praksis
 • Med udspillet kommer der 30 nye videreuddannelsesforløb i almen praksis i både 2019 og 2020

FAKTA – Regeringens mål for fremtidens almen praksis

 1. 70 procent af lægerne skal have åbent for tilgang i 2030
 2. 50 procent mere praksispersonale inden 2030
 3. Forskellen i antallet af henvisninger skal nedbringes
 4. 90 procent af lægerne skal arbejde i flermandspraksis i 2030
 5. Alle praktiserende læger skal deltage i klynger i 2020
 6. Alle praktiserende læger skal ved udgangen af 2020 anvende Sundhedsdatastyrelsens kvalitetsudviklingsværktøj
 7. De praktiserende læger skal stå for en stor del af behandlingen og kontroller med KOL- og diabetespatienter
 8. Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 dele relevante patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet