Lægedækning i hele Danmark

12-06-2018

Status på lægekækningsuvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning

Den foreliggende status er en opfølgning på den politiske aftale om bedre lægedækning, som følger op på såvel aftalens initiativer som forslag fra Lægedækningsudvalget. Denne status er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af bidrag fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, regionerne, Danske Regioner,
kommunerne via KL og Lægeforeningen og er opbygget således:

  • Kapitel 2 sammenfatter konklusioner om initiativernes implementeringsstatus. Der gøres her status på rekruttering af speciallæger til yderområder og socialt belastede områder, rekruttering af alment praktiserende læger, anvendelse af de lægelige ressourcer og rekruttering af læger inden for specialer, som i særlig grad oplever lægedækningsudfordringer, samt øvrige relevante initiativer.
  • Kapitel 3 gør status på hvert af de 18 forslag fra Lægedækningsudvalget og på de særskilte initiativer, der blev taget med den politiske aftale om bedre lægedækning.
  • Kapitel 4 sætter særligt fokus på specialer, der har oplevet større rekrutteringsvanskeligheder, og hvor der kan være behov for en særlig indsats. Dette fokus retter sig specielt mod det psykiatriske og det neurologiske område.