Evaluering af kapitel 2 i Lov om elektroniske cigaretter (LOV nr. 426)

Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen20-05-2018

På baggrund af lovens §41 er der gennemført en evaluering af lovens kapitel 2.

Formålet er at undersøge, om lovens kapitel 2 lever op til lovens intentioner om at beskytte børn og unge mod eventuelle sundhedsmæssige risici ved passiv udsættelse for damp fra e-cigaretter.