Version: 1

Indblik i psykiatrien på tværs af regioner og kommuner

Sundheds- og Ældreministeriet12-03-2018

Analyse - Den sundhedsfaglige indsats og forskelle på tværs af landet opgjort i 2016.

I denne analyse belyses forskelle på tværs af regioner og kommuner i antallet af patienter med psykiske lidelser der behandles, personalemæssige ressourcer, antal kontakter og ydelser patienterne modtager samt offentlige udgifter i de forskellige sektorer.

Denne analyse hænger sammen med analysen "Indblik i psykiatrien og sociale indsatser", hvor de forskellige parametre er belyst over tidsperioden 2010-16.