Version: 1

Styringsgennemgang af psykiatrien

Sundheds- og Ældreministeriet08-03-2018

Delafrapportering 1. Rapporten er udarbejdet af: Arbejdsgruppe om styring i psykiatrien.

Der arbejdes løbende på at styrke psykiatrien, men siden 2010 er antallet af børn og voksne med psykiske lidelser steget støt, og presset er stadig stort.

Set i den sammenhæng er det afgørende, at der sættes ind hele vejen rundt for at få knækket kurven og løftet psykiatrien.

Derfor nedsatte regeringen - sammen med Danske Regioner og KL - i 2017 en arbejdsgruppe, der skulle se på, hvordan psykiatrien kunne styrkes ved at se på mulighederne for bedre styring af psykiatrien.

Dette er første delrapport, der indeholder 15 anbefalinger om alt fra bedre hjælp til børn og unge til sikring af bedre nationale data. Anden delafrapportering udgives i foråret 2018.