De mange skal beskytte de få - En endnu stærkere vaccinationsindsats

Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet25-10-2018

Et veludbygget vaccinationsprogram som det danske redder mange liv hvert år. Det er let at glemme, fordi vi sjældent bliver ramt af de sygdomme, som vaccinerne beskytter os imod. For sundhedsvæsenet er det en kerneopgave at forbedre og udvikle nye vacciner, og for regeringen har det høj prioritet at sikre danskerne adgang til de bedste vacciner samt størst mulig tilslutning til børnevaccinationsprogrammet.

I Danmark er tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet stor. Op mod 94 procent af alle børn får de tre vaccinationer, der gives i løbet af deres første leveår. Når det gælder MFR-vaccinen, som børn skal have, når de er 15 måneder og 4 år, falder tilslutningen til henholdsvis 94 % og 88 % af børnene. Målet er, at vi når op på 95 procent for begge vaccinationer.

Længere igen er der, når det gælder HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft til piger. I 2017 fk 31.737 den første HPV-vaccination, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før, hvor tallet var 15.229, når vi ser på piger fra alle fødselsårgange. Men ud af én årgang piger (de 13 årige) var det kun 59 %, som havde fået den første HPV-vaccination, og 36 %, som i 2017 havde fået begge. Målet er, at mindst 90 % skal have det første stik, og mindst 80 % skal have begge. Regeringen foreslår, at HPV-vaccination også tilbydes gratis til drenge fra sommeren 2019, og for både piger og drenge er der behov for at øge forældres viden om muligheden for at forebygge livstruende kræft hos deres børn ved at lade dem vaccinere som 12-årige.

For regeringen er det også et mål, at fere ældre mennesker, som er særligt sårbare overfor at få infuenza, bliver vaccineret. Størstedelen af de patienter, der sidste vinter blev indlagt med infuenza, tilhørte risikogrupper og var ikke-vaccinerede. Vaccinationsdækningen blandt ældre danskere var 50 % i 2017/18, og det er desværre stadig langt fra WHO's mål om en dækning på 75% blandt de ældre.