Høreområdet i fremtiden - En styrket indsats for borgere med høretab

Sundheds- og Ældreministeriet21-10-2018

Med udspillet Høreområdet i fremtiden løfter regeringen indsatsen for mennesker med høretab, så de frem over får hurtigere høreapparatbehandling af høj kvalitet. Vi prioriterer 115 mio. kr. til indsatsen over de næste fire år med finanslovforslaget for 2019.

Regeringen vil introducere en ny digital model for visitation til høreapparatbehandling, som gør det lettere for mennesker med høretab at finde vej i behandlingsforløbet.

Vi vil styrke informationen og sikre bedre oplysning om valg og behandlingsmuligheder, også hos de private høreklinikker, så mennesker med høretab ikke kommer til at vente længere tid på behandling end højst nødvendigt.