Vi løfter i fællesskab - En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025

21-09-2018

Regeringspublikation - Flere danskere kæmper med psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred – særligt blandt de unge er der bekymrende mange, der mistrives. Cirka hver femte ung mellem 16 og 24 år har det mentalt dårligt, mens det blandt de unge kvinder er helt op mod hver fjerde, viser tal fra den seneste Nationale Sundhedsprofil.

Den tendens ønsker regeringen at bremse, og derfor sætter den ind med en række initiativer, der har fokus på at gribe børn og unge tidligere der, hvor de er – i skolen, i familien, på uddannelsesinstitutionerne og ved fritidsaktiviteter samt andre civilsamfundsindsatser. Initiativerne går således på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelsesområdet og skal være med til at sikre en bedre og tidligere indsats for sårbare børn og unge.

Handlingsplanen indeholder i alt seks indsatsområder, og udover tidlige og lettilgængelige indsatser er der blandt andet fokus på bedre anvendelse af personale og ressourcerne i psykiatrien, højere kvalitet i behandlingen til de allermest syge patienter i psykiatrien, styrket kvalitet og kompetencer i socialpsykiatrien, bedre sammenhæng i behandlingen, styrket samarbejde mellem politi og psykiatri samt mere forskning.