Version 1.0

Internationaliserings-strategi for sundhed og life science

Udenrigsministereiet og Sundheds- og Ældreministeriet06-02-2019

Regeringens indsats tager udgangspunkt i økonomisk diplomati, som er et væsentligt fokusområde i dansk udenrigspolitik. Formålet er at skabe værdi for Danmark og dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet.

Eksporten på sundhedsområdet er større end nogensinde før. Udlandet har for alvor fået øjnene op for, at Danmark har en styrkeposition inden for sundhed og life science. Den position skal vi bygge videre på. Med afsæt i Internationaliseringsstrategien for Sundhed og Life Science vil vi skabe de bedste betingelser for, at danske virksomheder kan realisere det globale vækstpotentiale i højere grad end tilfældet er i dag. Samtidig udgør FN’s 17 verdensmål en ambitiøs politisk ramme om globale udvikling og samarbejde frem mod 2030, der betyder en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger, som danske virksomheder kan levere.