Version 1.0

En styrket, fælles indsats for cyber- og informationssikkerhed - Strategi 2019-2022

07-01-2019

Det danske sundhedsvæsen er allerede blandt de mest digitaliserede i verden, og potentialet er fortsat stort.

Øget tryghed i et digitaliseret sundhedsvæsen

Sikkerhed har altid været en central opgave for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er sat i verden for at sikre borgernes liv og helbred. En grundlæggende forudsætning er, at behandling og pleje finder sted i trygge og sikre rammer. Sikkerhed er således allerede en integreret del af hverdagen i det danske sundhedsvæsen.

I takt med at digitale løsninger spiller en stadig større rolle i vores sundhedsvæsen, handler trygge og sikre rammer også om stærk cyber- og informationssikkerhed. Med digitale værktøjer vil vi kunne tilbyde borgere og pårørende et trygt, tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen hvor borgeren let kan komme i kontakt med egen læge og sygehuset, hvor alle relevante oplysninger følger borgeren gennem behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenet, og hvor behandling og pleje kan ske tættere på borgeren. Fordelene er mange. Det danske sundhedsvæsen er allerede blandt de mest digitaliserede i verden, og potentialet er fortsat stort.

Politisk cyberforum for sundhedssektoren

  • Ellen Trane Nørby Sundhedsminister
  • Jette Skive Formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
  • Stephanie Lose Formand for Danske Regioner