Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder

24-01-2019

Regeringspublikation - Behandling må ikke afhænge af postnummer. Regeringen vil styrke sundhedsvæsenet,så behandlingen er af højkvalitet i hele landet.

I Danmark er vi fælles om at tage vare på hinanden, når sygdom rammer. Med et stærkt offentligt sundhedsvæsen sørger vi for, at alle har let adgang til behandling, hvis vi bliver syge. Det er vigtigt for alle danskere. Et godt sundhedsvæsen er en grundsten i vores velfærdssamfund, der skal værnes om og udvikles. Regeringen ønsker med sundhedsreformen at sætte patienten først i sundhedsvæsenet med stærke rettigheder og skabe mere sammenhæng, nærhed og kvalitet.

Sammenhængsreformen – borgerne skal opleve én offentlig sektor

Sundhedsreformen er en del af Sammenhængsreformen, der skal skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

Med Sammenhængsreformen skal den offentlige sektor sætte borgeren først. Siloer skal nedbrydes, og der skal skabes sammenhæng på tværs af sektorer og fagområder i den offentlige sektor. Der skal ryddes op i unødige regler, krav og bureaukrati. Og der skal sikres mere frihed og tillid til medarbejderne.

Alt sammen for at skabe en offentlig sektor, der leverer den bedst mulige service til borgerne.

Sammenhængsreformen består af seks reformspor: Afbureaukratisering. Digital service. Helhedsorienterede indsatser. Unge. Ledelses- og kompetenceudvikling. Sundhed.