Undersøgelse af nærtstående muligheder for nærvær med døende der dør uden for hjemmet

15-01-2020
Forside på rapport

Baggrund og formål med undersøgelsen
Denne rapport samler resultaterne fra undersøgelsen af muligheder for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet.

Undersøgelsen udspringer af, at der den 30. oktober 2018 blev indgået aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022. Et bredt flertal i Folketinget (den daværende regering (V, LA, K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) indgik denne aftale. Aftalen indeholder et punkt om iværksættelse af undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet.

Undersøgelsen er igangsat af Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet og er gennemført af Rambøll Management Consulting (herefter Ram-bøll) i 2019.

Partierne bag satspuljeaftalen drøfter undersøgelsens resultater, der desuden drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Hent rapporten