Version 1.0

Evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Sundheds- og Ældreministeriet30-11-2020
Forside på evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft den 1. januar 2018 og løber til den 31. december 2021. Med forsøgsordningen blev der indført en bredere adgang for ordination af cannabisprodukter i Danmark.

Evalueringen er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet med bidrag fra ministeriets underliggende styrelser og relevante ministerier og myndigheder. I evalueringen indgår derudover input fra patientforeninger, lægefaglige selskaber, apoteker, grossister og cannabisbranchen. Evalueringen indeholder data fra forsøgsordningens første 2,5 år. Det følger af den politiske aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis, at evalueringen skal indgå i de politiske overvejelser om, hvorvidt forsøgsordningen eventuelt skal gøres permanent.

Bilag til evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Bemærk: På side 60 i evalueringen er indsat en illustration over virksomheder med tilladelser inden for forsøgsordningen. Illustrationen er beklageligvis fejlbehæftet, da den ikke indeholder samtlige virksomheder, som havde de pågældende tilladelser inden for evalueringens data lock point den 30. juni 2020. Den berigtigede illustration kan ses her.