Nationalt varslingssystem

Sundheds- og Ældreministeriet31-10-2020

Risikovurdering og tiltag til håndtering af COVID-19

For at understøtte at borgere og virksomheder kan forstå baggrunden for og planlægge efter mulige tiltag i god tid, lanceres et nationalt varslingssystem for risikovurdering og tiltag til håndtering af COVID-19.

Med udgangspunkt i signaler, tendenser og indikatorer for epidemiens aktuelle udbredelse og forventede udvikling udarbejder myndighederne en faglig risikovurdering. Det skal være med til at etablere en fælles forståelse af den overordnede situation og mulige kommende tiltag. Varslingssystemet understøttes af den detaljerede overvågning af epidemien, som løbende foretages af Statens Serum Institut.

Derudover indeholder systemet en liste over hvilke tiltag det er muligt at opretholde eller iværksætte i takt med, at epidemien udvikler sig. Systemet skaber på den måde forudsigelighed om, hvilke tiltag som kan forventes ved en stigende smitte.

Systemet er udviklet sammen med de sundhedsfaglige myndigheder og står på skuldrene af vores nuværende viden om, hvordan COVID-19 smitter, og vurderinger af, hvordan smitten kan holdes nede. Det ligger i epidemiens natur, at det er en hurtig fjende, som det er vanskeligt at forudsige udviklingen af, og derfor skal man kunne reagere resolut og agilt.