Registerdata i dansk sundhedsforskning

Sundhedsministeriet 09-07-2021
Forside på publikation

Eksempelsamling fra strategisk alliance for register- og sundhedsdata.

Rapport viser eksempler på mulighederne ved forskning i de danske sundhedsdata.

Sundhedsministeriet har sammen med Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata (STARS*) taget initiativ til at udarbejde en eksempelsamling, der fremhæver nogle af de forskningsresultater, der kan skabes på baggrund af danske sundhedsdata og med respekt for datasikkerheden. Eksempelsamlingen, Registerdata i Dansk Sundhedsforskning, viser et udsnit af den store mængde af registerforskning i Danmark og skal ses som en smagsprøve på, hvordan forskning i sundhedsregistre kan føre til nye og bedre behandlingsformer til gavn for patienterne.